pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Periodicals
Znaleziono pozycji: 1326
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
   1  [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ]
1
Biuletyn Historii Sztuki 2017/2

ISBN/ISSN 97800063967170
Wyd.: Instytut Sztuki PAN
Cena w sklepie: 20,00
Cena wysyłkowa: 18,00
2
Teatr 2018/1 Proces Krystiana Lupy

ISBN/ISSN 97800400769183
Wyd.: Instytut Książki
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
3
Studia źródłoznawcze. Commentationes LV

ISBN/ISSN 0817147
Wyd.: DiG Wydawnictwo
4
Wiadomości Ziemiańskie 72

ISBN/ISSN 9781641450072
Wyd.: Wiadomości Ziemiańskie Polskie Towarzyst
Cena w sklepie: 16,80
Cena wysyłkowa: 15,12
5
Teksty drugie 2017/4

ISBN/ISSN 97883893482013
Wyd.: Instytut Badań Literackich PAN
Cena w sklepie: 17,00
Cena wysyłkowa: 15,30
6
The Biblical Annals 2017 vol. 7(64) no.1-4

ISBN/ISSN BA_2017_7(64)
Wyd.: Wydawnictwo KUL
Cena w sklepie: 80,00
Cena wysyłkowa: 72,00
7
Rocznik Krakowski t.83
red. Jerzy Wyrozumski, red. Jacek Purchla
ISBN/ISSN 00803499
Wyd.: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytk
Cena w sklepie: 63,00
Cena wysyłkowa: 56,70
8
Między Oryginałem a Przekładem 2017, nr 38
red. Maria Piotrowska, red. Joanna Górnikiewicz
ISBN/ISSN 16899121_38
Wyd.: Księgarnia Akademicka

9
Zapiski historyczne t. LXXVII/2012 z. 2 Poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich
red. Mieczysław Wojciechowski
ISBN/ISSN 00441791
Wyd.: Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Cena w sklepie: 28,00
Cena wysyłkowa: 25,20
10
Zapiski historyczne t. LXXVII/2012 z. 4 Poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich
red. Mieczysław Wojciechowski
ISBN/ISSN 00441791
Wyd.: Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Cena w sklepie: 28,00
Cena wysyłkowa: 25,20
11
Zapiski historyczne t. LXXVII/2012 z. 3 Poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich
red. Mieczysław Wojciechowski
ISBN/ISSN 00441791
Wyd.: Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Cena w sklepie: 28,00
Cena wysyłkowa: 25,20
12
Zapiski historyczne t. LXXVII/2012 z. 1 Poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich
red. Mieczysław Wojciechowski
ISBN/ISSN 00441791
Wyd.: Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Cena w sklepie: 28,00
Cena wysyłkowa: 25,20
13
Notatnik teatralny 84-85/2017

ISBN/ISSN NK084852017
Wyd.: Instytut Książki
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
14
WLU. Wrzesień 1939, t.129. Uzbrojenie samolotów
Jacek Romanek
ISBN/ISSN 9788379456604
Wyd.: Edipresse-Ksiązki
15
WLU. Wrzesień 1939, t.130. Morskie dywizjony przeciwlotnicze
Waldemar Nadolny, Roman Bąkowski
ISBN/ISSN 9788379456611
Wyd.: Edipresse-Ksiązki
Cena w sklepie: 15,00
Cena wysyłkowa: 13,50
16
Nowe książki 2018/1

ISBN/ISSN 01378562_181
Wyd.: Instytut Książki
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
17
Zeszyty historyczne WIN-u 45

ISBN/ISSN 123106X45
Cena w sklepie: 32,00
Cena wysyłkowa: 28,80
18
Miscellanea historico-archivistica t. XXIV 2017

ISBN/ISSN 9788328600300
Wyd.: DiG Wydawnictwo
Cena w sklepie: 52,50
Cena wysyłkowa: 47,25
19
Przegląd Historyczny 2017/2

ISBN/ISSN 97800332186170
Wyd.: DiG Wydawnictwo
Cena w sklepie: 21,00
Cena wysyłkowa: 18,90
20
Arcana 2017/6(138)

ISBN/ISSN ARC_138
Wyd.: Arcana. Wydawnictwo Dział Handlowy
Cena w sklepie: 19,95
Cena wysyłkowa: 17,96
21
Znak 12/2017(751) Czy ludzie są z natury religijni?

ISBN/ISSN 0044488X
Wyd.: Znak
Cena w sklepie: 19,90
Cena wysyłkowa: 17,91
22
Muzealna Zahoroda 2017/2. Rocznik Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej
red. Bohdan Gocz, red. Sebastian Dubiel-Dmytryszyn
ISBN/ISSN 9788394639990
Wyd.: RuthenicArt
Cena w sklepie: 35,00
Cena wysyłkowa: 31,50
23
Dialog 2017/12 ciałaniepodległe

ISBN/ISSN 201712
Wyd.: Instytut Książki
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
24
Lehahayer 2017, nr 4
red. Andrzej Zięba, red. Krzysztof Stopka
ISBN/ISSN 20826184_04
Wyd.: Księgarnia Akademicka

25
Zeszyty Prasoznawcze 2017/1 (229)

ISBN/ISSN 978055500254224
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 39,90
Cena wysyłkowa: 35,91
26
Kwartalnik historii (2017/3) kultury materialnej

ISBN/ISSN KHKM20173
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Cena w sklepie: 27,00
Cena wysyłkowa: 24,30
27
Nowa Dekada Krakowska 2017_4/5 (32/33)

ISBN/ISSN NDK201745
Wyd.: Krakowska Fundacja Literatury
Cena w sklepie: 18,01
Cena wysyłkowa: 16,21
28
Studia filmoznawcze 38 Contemporary transnational Westerns
Marek Paryż, Sławomir Bobowski
ISBN/ISSN 9788322935699
Wyd.: Uniwersytet Wrocławski Wydawnictwo
Cena w sklepie: 30,80
Cena wysyłkowa: 27,72
29
Ad Americam 2015, nr 16

ISBN/ISSN AD201516
Wyd.: Księgarnia Akademicka

30
Między Oryginałem a Przekładem 2017, nr 37
red. Krzysztof Hejwowski, red. Anna Szczęsny
ISBN/ISSN 16899121_37
Wyd.: Księgarnia Akademicka

Periodicals
Znaleziono pozycji: 1326
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
   1  [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ]

(c) Księgarnia Akademicka