pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Studia zbiorowe
Znaleziono pozycji: 542
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
   1  [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]
1
Przegląd Historyczny 2017/2

ISBN/ISSN 97800332186170
Wyd.: DiG Wydawnictwo
Cena w sklepie: 21,00
Cena wysyłkowa: 18,90
2
Miscellanea historico-archivistica t. XXIV 2017

ISBN/ISSN 9788328600300
Wyd.: DiG Wydawnictwo
Cena w sklepie: 52,50
Cena wysyłkowa: 47,25
3
Arcana 2017/6(138)

ISBN/ISSN ARC_138
Wyd.: Arcana. Wydawnictwo Dział Handlowy
Cena w sklepie: 19,95
Cena wysyłkowa: 17,96
4
Przywrócić pamięci. 150. rocznica urodzin księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy (1867-1951)
red. nauk. Marcin Marynowski, red. nauk. Jacek Urban
ISBN/ISSN 9788360680599
Wyd.: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
5
Człowiek i praca
red. Grażyna Pańko, red. Katarzyna Ruhland
ISBN/ISSN 9788394763428
Wyd.: Wydawnictwo Chronicon
Cena w sklepie: 41,00
Cena wysyłkowa: 36,90
6
Acta Poloniae Historica 115
red. Maciej Górny
ISBN/ISSN 00016829
Wyd.: Instytut Historii PAN
7
Władza wyobraźni. Z problematyki antropologii obrazu
red. Jan Krasicki, red. Ilona Błocian
ISBN/ISSN 9788322935903
Wyd.: Uniwersytet Wrocławski Wydawnictwo
Cena w sklepie: 45,00
Cena wysyłkowa: 40,50
8
Słowiańskie tropy. Studia collectanea in honorem Juliani Kornhauser
red. Aleksandra Borowiec, red. Magdalena Dyras
ISBN/ISSN 9788365432469
Wyd.: Wydawnictwo Scriptum Tomasz Sekunda
Cena w sklepie: 45,00
Cena wysyłkowa: 40,50
9
Wiek XVIII - między tradycją a oświeceniową współczesnością. Hermeneutyka wartości religijnych
red. nauk. Bernadetta Kuczera-Chachulska, red. nauk. Tomasz Chachulski
ISBN/ISSN 9788323521471
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Cena w sklepie: 47,00
Cena wysyłkowa: 42,30
10
Kronos 2017.2: rosyjska otchłań 1917
red. nacz. Wawrzyniec Rymkiewicz
ISBN/ISSN 18971555
Wyd.: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
11
Historia w kulturze ponowoczesnej. Koncepcje - metody -perspektywy badawcze
red. Reznik Milos
ISBN/ISSN 9788324230372
Wyd.: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydaw
Cena w sklepie: 39,00
Cena wysyłkowa: 35,10
12
In servitute scientiarum. Biografistyka. Galicja. Druga Rzeczpospolita. Księga pamiątkowa w 10. rocznicę śmierci Profesora Leszka Kuberskiego
red. Antoni Maziarz
ISBN/ISSN 9788373957671
Wyd.: Uniwersytet Opolski
Cena w sklepie: 20,00
Cena wysyłkowa: 18,00
13
Route 66: From Deep Structures to Surface Meanings. A Festschrift for Henryk Kardela on his 66th Birthday
ed. Przemysław Łozowski, Adam ed. Głaz
ISBN/ISSN 9788322790267
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
Cena w sklepie: 44,00
Cena wysyłkowa: 39,60
14
Sic erat in votis. Rzeczpospolita w czasach nowożytnych
red. Małgorzata Karkocha, red. Piotr Robak
ISBN/ISSN 9788380888043
Wyd.: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo
15
Sic erat in votis. Europa i świat w czasach nowożytnych
red. Małgorzata Karkocha, red. Piotr Robak
ISBN/ISSN 9788380888067
Wyd.: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo
Cena w sklepie: 44,90
Cena wysyłkowa: 40,41
16
Rola Kościołów w życiu gospodarczym ziem polskich
red. Kamil Kowalski, red. Rafał Matera, red. Andrzej Pieczewski
ISBN/ISSN 9788380887350
Wyd.: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo
Cena w sklepie: 44,90
Cena wysyłkowa: 40,41
17
Płacz Antygony. O ludziach powstania styczniowego
Dorota Samborska-Kukuć
ISBN/ISSN 9788380887398
Wyd.: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo
Cena w sklepie: 40,00
Cena wysyłkowa: 36,00
18
Rocznik centrum studiów białoruskich 1/2015

ISBN/ISSN 245081441
Wyd.: Studium Wuropy Wschodniej
Cena w sklepie: 28,00
Cena wysyłkowa: 25,20
19
Od sztuki wojennej do bezpieczeństwa narodowego. Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin Prof. Dr. Hab Jacka Pawłowskiego
red. Waldemar Kitler
ISBN/ISSN 9788375235722
Wyd.: Akademia Sztuki Wojennej
Cena w sklepie: 75,00
Cena wysyłkowa: 67,50
20
21
22
Opera Historico-Iuridica Selecta. Prawo kanoniczne - nauka prawa - prawo wyznaniowe
Wacław Uruszczak
ISBN/ISSN 9788323342953
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 39,90
Cena wysyłkowa: 35,91
23
Arcana 2017/5(137)

ISBN/ISSN ARC_137
Wyd.: Arcana. Wydawnictwo Dział Handlowy
Cena w sklepie: 19,95
Cena wysyłkowa: 17,96
24
Kwartalnik historii nauki i techniki 2017/3

ISBN/ISSN 0023589X
Wyd.: Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birk
25
Archipelag pięknych ludzi. Portrety i studia
Stanisław Dziedzic
ISBN/ISSN 9788377204160
Wyd.: Wydawnictwo "Petrus"
Cena w sklepie: 39,00
Cena wysyłkowa: 35,10
26
Turystyka i polityka. Ideologie współczesnych opowieści o przestrzeniach
red. Jagoda Wierzejska, red. Danuta Sosnowska, red. Alina Molisak
ISBN/ISSN 9788365667304
Wyd.: Uniwersytet Warszawski Wydział Polonisty
Cena w sklepie: 15,00
Cena wysyłkowa: 13,50
27
Europa Środkowa, Bałkany i Polacy. Studia ofiarowane profesorowi Antoniemu Cetnarowiczowi
red. Janusz Pezda, red. Stanisław Pijaj
ISBN/ISSN 9788365080554
Wyd.: Historia Jagellonica. Towarzystwo Wydawn
Cena w sklepie: 80,00
Cena wysyłkowa: 72,00
28
Śladem dziś stąpam nauczycieli. Studia poświęcone pamięci Profesor Donki Petkanowej
red. Mariola Walczak-Mikołajczakowa
ISBN/ISSN 9788323231929
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
29
Organon nr 48 (2016)

ISBN/ISSN 00786500
Wyd.: Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birk
30
O niektórych potrzebach nauki polskiej omawianych na łamach periodyku
Stefan Zamecki
ISBN/ISSN 9788387992897
Wyd.: Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birk
Cena w sklepie: 40,00
Cena wysyłkowa: 36,00
Studia zbiorowe
Znaleziono pozycji: 542
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
   1  [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]

(c) Księgarnia Akademicka