Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Tempus edax rerum. Utracone kościoły Krakowa wzniesione w okresie od X do XVIII wieku

Tomasz Gwiazda

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2020
Stron: 354
Dział:
ISBN: 9788379967988
Wydanie drukowane
 

105,00 94,50

Pozycja dostępna

 

Tomasz Gwiazda

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2020

Dział:

Stron: 354

ISBN: 9788379967988

Niniejsze opracowanie dotyczy niedostatecznie dotąd zbadanego problemu analizy nieistniejących bądź silnie przebudowanych kościołów z obszaru Krakowa, wznoszonych od X do końca XVIII w. Struktura pracy oraz poruszane kwestie podyktowane zostały dostępną bazą źródłową, na którą składają się przede wszystkim wyniki badań archeologicznych i architektonicznych, wsparte źródłami pisanymi oraz ikonograficznymi. Poruszone zostały kwestie patrociniów, fundacji, funkcji, a przede wszystkim dokonana została analiza techniki budowy i form poszczególnych faz obiektów sakralnych. W niniejszej pracy zebrano wszelkie dostępne (publikowane) informacje na temat owego zagadnienia, zestawiono panujące opinie oraz przedstawiono autorskie tezy posiadające walor hipotez wymagających weryfikacji zwłaszcza w toku badań archeologicznych.