Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Księgi gruntowe wsi Wysoka k. Łańcuta 1632-1791, 1789-1873

Andrzej Techmański

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020
Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia; 36
Stron: 450
Język: polski
Dział:
ISBN: 9788381381499
Wydanie drukowane
 

58,50 52,65

Pozycja dostępna

 

Andrzej Techmański

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020

Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia;

Dział:

Stron: 450

Język: polski

ISBN: 9788381381499

Książka Andrzeja Techmańskiego składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to obszerny wstęp Autora, a druga to same księgi gruntowe, ale większość zapisów należy do szeroko rozumianych zapisów sądowych. Pierwsza część wydawnictwa to obszerny wstęp zawierający opracowanie dotyczące właścicieli Wysokiej i Zakrzacza. Następnie autor krytycznie scharakteryzował rękopisy będące podstawą wydania źródłowego. Księgi sądowe posiadają dużą wartość badawczą i są wspaniałym źródłem do badań nad dziejami życia warstwy przede wszystkim chłopskiej w okresie feudalnym. We wstępie autor opracowania przedstawił kulturę prawną związaną z dawnym sądownictwem wiejskim. Wskazał na kulturę prawną w sądownictwie wiejskim w okresie staropolskim. Na podstawie ksiąg sądowych Wysokiej oraz obszernej literatury przedstawił, w jaki sposób prowadzono księgi sądowe wiejskie.

Fragment recenzji prof. dra hab. Zdzisława Pietrzyka 

W prezentowanym tomie znajdują się opracowane teksty zawarte w trzech rękopisach: Księga gruntowa Wysokiej 1632-1791, Księga gruntowa Wysokiej 1789-1873 oraz wypisy z Akt parafii Wysockiej 1672-1869. Tom jest uzupełnieniem, kontynuacją wydanej wcześniej Księgi sądowej Wysokiej 1665-1792. Wszystkie cztery księgi bez wątpienia są rzadkim i przez to cennym źródłem do poznania historii wioski położonej tuż obok miasta Łańcut. W badaniach naukowych obszerny materiał archiwalny ksiąg wysockich wykorzystywano sporadycznie, dlatego podjęto zamiar przepisania, opracowania i wydania wyżej wymienionych tekstów poznawczych. (…) Koniecznie należy skomentować nazwę pierwszej Księgi gruntowej Wysokiej 1632-1791. Mylnie nazwano ją księgą gruntową – w rzeczywistości zawiera oryginały dokumentów, które wpisano lub można by było wpisać do księgi sądowej. (…) Podobną parę ksiąg (czystopis – oryginał dokumentu) tworzą: Księga gruntowa Wysokiej 1789-1873 i Akta z parafji Wysockiej cywilne 1672-1869.

Fragment wstępu