Księgarnia
Kliknij aby przejść do Księgarni

 

 

 

Między Oryginałem a Przekładem (MOaP)

MOaP (Between Original & Translation) is an international journal. We publish papers on Translation Studies written in English, Polish, French, Spanish and German.

ISSN: 1689-9121

E-ISSN: 2391-6745

Bazy naukowe: Central and East European Online LibraryThe Central European Journal of Social Sciences and Humanities; Index Copernicus

Liczba punktów na liście B MNiSzW: 14 pkt.

 

Założycielka (Founding  Editor):

Jadwiga Konieczna-Twardzikowa


Redaktor Naczelny (Editor-in-Chief):

Jerzy Brzozowski


Assistants to the Editor-in Chief
:

Anna Szczęsny, Z-ca Redaktora Naczelnego
a.m.szczesny@uw.edu.pl

Marzena Chrobak, Z-ca Redaktora Naczelnego 
marzena.chrobak@uj.edu.pl

Karolina Dębska, Sekretarz Redakcji (Warszawa)
k.debska@uw.edu.pl

Joanna Górnikiewicz, Sekretarz Redakcji (Kraków)
joanna.gornikiewicz@uj.edu.pl 
 
Redaktorzy tematyczni (Editorial Board):

Anna Bednarczyk (słowiański  obszar językowy)
Zofia Berdychowska (germański obszar językowy)
Maria Piotrowska (dydaktyka przekładu)
Anna Sawicka (hiszpański obszar językowy)
Małgorzta Tryuk (tłumaczenie ustne i sądowe)
Agnieszka Szarkowska  (tłumaczenie audiowizualne)
 
Redaktorzy językowi:

Ann Mary Cardwell (język angielski)
Karolina Dębska (język polski)
Jean Darcel (język francuski)
Xavier Farré Vidal (język hiszpański)

Rada Naukowa (Advisory Board):

Krzysztof Hejwowski (Przewodniczący/President)
Ivana Čeňková (Prague)
Urszula Dąmbska-Prokop (Kraków)
Yves  Gambier (Turku)
Dirk Delabastita (Namur)
Piotr Fast (Katowice)
Jean-René Ladmiral (Paris)
Roman Lewicki (Lublin)
Jean-Yves Masson (Paris)
Teresa Tomaszkiewicz (Poznań)
Patrick Zabalbeascoa Turán (Barcelona)
Richard Zenith (Lisboa)

Stali współpracownicy (Reviewers):

Walter Costa (Florianópolis)
João Ferreira Duarte (Lisboa)
Ronald Jenn (Lille)
Wojciech Kubiński (Gdańsk)
Maryla Laurent (Lille)
Anna Majkiewicz (Częstochowa)
Jadwiga Miszalska (Kraków)
Bogdan Piotrowski (Bogotá)
Jerusa Pires Ferreira (São Paulo)
Maria Papadima (Athenes)
Henryk Siewierski (Brasilia)
Lucyna Wille (Rzeszów)

Między oryginałem a przekładem – komunikaty redakcji:

Redakcja przyjmuje do recenzji do końca marca 2017 artykuły poświęcone problemom dydaktyki przekładu.

Redakcja "Między Oryginałem a Przekładem" informuje, że w najbliższym czasie ukażą się następujące numery czasopisma:

2017, Nr 35/36, Fantastyka w przekładzie, nr 37 Dydaktyka przekładu
2018 (1 semestr), Typowe i nietypowe role tłumacza
 
Numery 32-36 zostały już w większej części zamknięte, jednakże zapraszamy Autorów do składania propozycji artykułów naukowych niekoniecznie związanych z powyższymi tematami.

Przypominamy również, że celem naszego pisma na najbliższe lata  jest uzyskanie tzw. impact factor,  co skutkuje umieszczeniem periodyku na ministerialnej liście „A”. Związane jest to z problemem cytowalności publikowanych przez nas artykułów, co było i niestety dotąd jest słabo rozumiane przez ogół środowiska nauk humanistycznych.

Ponawiamy więc prośbę o wzięcie poważnie pod uwagę dotychczasowych zaleceń formułowanych w tej sprawie, jak również o adiustację według normy MOaP.  Wzorem innych czołowych pism naukowych wprowadzamy zasadę, zgodnie z którą artykuły niespełniające naszych wytycznych mogą zostać odrzucone (tzw. desk rejection) bez poddawania ich recenzji.


Charakterystyka czasopisma (About This Journal):

             

Pobierz normę wydawniczą

       

Pobierz zasady recenzowania / Download evaluation form:

Pobierz broszurę opublikowana przez MNiSW pt. Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce