Księgarnia
Kliknij aby przejść do Księgarni

numer ISSN: 2080-7317

 

 

bazy naukowe: Central and Eastern European Online LibraryThe Central European Journal of Social Sciences and Humanities; Index Copernicus

liczba punktów na liście B MNiSzW: 4 pkt. 

 
Charakterystyka czasopisma:
Pierwszy zeszyt „Euro-Facta” w założeniu redakcji miał być wydany w języku polskim i zawierać nie więcej niż 100 stron artykułów i prac naukowych. Zainteresowanie publikacją prac przeszło nasze najśmielsze oczekiwania i obecnie obejmuje teksty napisane nie tylko w języku polskim, lecz także w języku angielskim, niemieckim i francuskim. Naszym celem jest propagowanie ciekawych prac badawczych młodych pracowników naukowych, którzy podejmują problematykę europejską. Chodzi zatem z jednej strony o przedstawienie problematyki europejskiej poprzez szerokie spektrum tematyczne, zaczynając od problemow historycznych i politycznych a skończywszy na społecznych i kulturowych, z drugiej zaś o postawienie sobie pytania o źródło i podstawę myślenia europejskiego. Te dwie perspektywy zbiegają się razem w konkretnym doświadczeniu. Nazwa niniejszego czasopisma „Euro-Facta” zawiera w sobie dwa ważne słowa: Euro i Facta. Ten drugi człon należy interpretować w nawiązaniu do języka łacińskiego i znaczenia tego słowa jako „wydarzenia”, „zdarzenia”. Zamiarem naszym jest promocja prac, które przedstawiają wydarzenia i analizy dotyczące Europy. Wydaje się, że szerokie znaczenie tego słowa otwiera możliwości badania nowych przestrzeni życia społecznego, które dotychczas pozostawały poza refleksją naukową.


Kategorie według Thomson-Reutersa:
CULTURAL STUDIES , HISTORY , HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE , HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY, PHILOSOPHY , CULTURAL STUDIES , HISTORY , HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE , HISTORY OF SOCIAL SCIENCES , POLITICAL SCIENCE , SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY , SOCIOLOGY.

Redaktor naczelny:    
Marcin Rebes

Rada naukowa:
Zdzisław Mach (Uniwersytet Jagielloński)
Mirosław Natanek (Uniwersytet Jagielloński)
Dariusz Niedźwiecki (Uniwersytet Jagielloński)
Witold Nowak (Uniwersytet Rzeszowski)
Czesław Porębski (Uniwersytet Jagielloński)
Grzegorz Pożarlik (Uniwersytet Jagielloński)
Christoph Reinprecht (Universität Wien)
Moshe Zimmermann (The Hebrew University of Jerusalem)

Redaktorzy językowi:
Luc Ampleman (język francuski)
Elisabeth Büttner (język niemiecki)
Karolina Czerski (Język angielski)
Aeddan Shaw (Język angielski) 

Redaktorzy tematyczni:
Piotr Adamski
Luc Ampleman
Karolina Czerska-Shaw
Kinga Gajda
Grażyna Goleńska-Pawełkowska
Berenika Koźbiał
Michał Pawełkowski
Emilia Modelmogg
Marcin Rebes  

Wydawca:
Księgarnia Akadmiecka, Sp. z o.o.
ul. św. Anny 6
31-008 Kraków
tel./fax (12) 43 127 43, tel. (12) 422 10 33 w. 1167
e-mail: akademicka@akademicka.pl
www.akademicka.pl

Adres redakcji:
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Europeistyki
Jodłowa 13
30-252 Kraków
Phone: 12 664 74 15
Fax: 12 429 70 52
Email:
marcin.rebes@uj.edu.pl

Informacje dla autorów: 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR AND PROPOSED PAPERS

LAYOUT GUIDE FOR PROPOSED PAPERS

 

Numery w przygotowaniu:

3. Tożsamość-Patriotyzm-Dziedzictwo-Pamięć – [Identity-patriotism-Heritage-Memory]  numer zamknięty.

4. EUROPE: BEYOND THE BORDERS, WITHIN THE LIMITS [Europa: ponad granicami i w obrębie granic (pogranicza i granice w Europie)]


Wydane numery: