Księgarnia
Kliknij aby przejść do Księgarni

Cracow Indological Studies

 

 

 

Numer ISSN: 1732-0917

Numer E-ISSN: 2449-8696

Bazy naukowe / databases: Central and Eastern European Online Library; Index Copernicus

Liczba punktów na liście B MNiSzW: 12 pkt.


Redaktor naczelny / editor-in-chief:  Lidia Sudyka (Instytut Orientalistyki UJ)

Sekretarz redakcji / secretary: Anna Nitecka (Instytut Orientalistyki UJ)

Redaktor językowy / language editor: Ramon Shindler (Instytut Anglistyki UJ)

Członkowie Komitetu Redakcyjnego / Members of the Editorial Board: 

Marzenna Czerniak-Drożdżowicz (Instytut Orientalistyki UJ)
Cezary Galewicz (Instytut Orientalistyki UJ)

Rada naukowa / Scientific Council:

Johannes Bronkhorst (University of Lausanne)
Klaus Karttunen (University of Helsinki)
Marion Rastelli (Austrian Academy of Sciences in Vienna)
Marzenna Czerniak-Drożdżowicz (Institute of Oriental Studies, Jagiellonian University)
Cezary Galewicz (Institute of Oriental Studies, Jagiellonian University)
Lidia Sudyka (Institute of Oriental Studies, Jagiellonian University)


Dane teleadresowe:

Zakład Języków i Kultur Indii i Azji Pd.
Instytut Orientalistyki UJ
al. Mickiewicza 3
31-120 Kraków
cracow_indological_studies@uj.edu.pl
http://www.indologia.io.filg.uj.edu.pl/badania/cracow-indological-studies


Contact:

Department of Languages and Cultures of India and South Asia
Institute of Oriental Studies
Jagiellonian University
al. Mickiewicza 3
31-120 Kraków
cracow_indological_studies@uj.edu.pl
http://www.indologia.io.filg.uj.edu.pl/badania/cracow-indological-studies

 
Charakterystyka czasopisma:

Czasopismo Cracow Indological Studies (dalej określane jako CIS) jest rocznikiem wydawanym przez Zakład Indianistyki Instytutu Orientalistyki UJ, powołanym w 1995 przez pracowników Zakładu: Marzennę Czerniak-Drożdżowicz, Iwonę Milewską, Lidię Sudykę i Cezarego Galewicza dla publikowania napisanych przede wszystkim w języku angielskim, tematycznie zebranych artykułów z dziedziny indologii. Opiekę merytoryczną nad czasopismem sprawuje Rada Naukowa oraz Komitet Redakcyjny Cracow Indological Studies składający się z: redaktora naczelnego, redaktora tematycznego danego tomu i redaktora językowego.
Każdy tom posiada innego redaktora tematycznego, którego kandydaturę przedstawia redaktor naczelny, a Rada Naukowa akceptuje. Redaktor tematyczny proponuje problematykę, wokół której zebrane zostaną artykuły oraz otacza opieką merytoryczną powstający tom, wspólpracując z Komitetem Redakcyjnym i Radą Naukową.

Publikowane artykuły adresowane są do specjalizujących się w różnych dziedzinach badań indologów, religioznawców, historyków, historyków sztuki, historyków literatury, antropologów kultury i osób zainteresowanych kulturą Indii.

About the Journal:

Cracow Indological Studies (CIS) is a periodical edited by the Department of Indology (Institute of Oriental Studies, Jagiellonian University, Cracow) founded in 1995 by Marzenna Czerniak-Drożdżowicz, Iwona Milewska, Lidia Sudyka and Cezary Galewicz. The CIS volumes are intended to be published in English and to focus on specific topics important for Indology, with the subject editors changing from volume to volume. The Editor-in-chief is responsible for appointing the Subject Editor for the next volume. The Subject Editor invites the Authors to contribute to the topic accepted by the Editorial Board and the Scientific Council. After selecting the papers, the Subject Editor in cooperation with the Editor-in-chief chooses two assessors for each article. The journal is published by Księgarnia Akademicka and can be purchased from the Publishers: www.akademicka.pl/cis
 
Procedura akceptowania do druku:

A. redaktor tematyczny przekazuje opinie dotyczące artykułów redaktorowi naczelnemu i Radzie Naukowej,
B. każdy artykuł, po wstępnej ewaluacji, redaktor tematyczny przesyła dwóm wybranym przez siebie anonimowym recenzentom (przynajmniej jeden z nich posiada afilicję zagraniczną), którzy w ciągu 4 tygodni dokonują ostatecznej oceny i sugerują ewentualne poprawki, posługując się arkuszem oceny przyjętym przez Komitet Redakcyjny

Informacje dla autorów / Information for the Authors:

Wytyczne dla Autorów: pobierz

Ankieta dla recenzenta: pobierz

Redaktorzy tematyczni i tematy tomów, które ukazały się w ostatnich latach / The subject matter of the CIS volumes published recently:

2014 Tantric Traditions in Theory and Practice, ed. Marzenna Czerniak-Drożdżowicz, Ewa Dębicka-Borek
2013 Text History and Society as Depicted in Indian Literature and Art. Part II. ŚRAVYA. Poetry & Prose, ed. Lidia Sudyka, Anna Nitecka
2012 History and Society as Depicted in Indian Literature and Art. Part 1. Dṛśya. Visual and Performing Arts, ed. by Lidia Sudyka
2011 Text  Divisions  and Classification of  Knowledge  in Literary and  Epistemic Cultures of Pre-Modern India, ed. by Cezary Galewicz
2010 Love (Bhakti, Kāma, Sneha, Prema, Śṛṅgāra, Cišq…). In the Human Search for Fulfilment, ed. by Halina Marlewicz
2009 Islam on the Indian Subcontinent. Language, Literature, Culture and History, ed. by Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś
2008 Future of Indology, ed. by Iwona Milewska
2007 Suprabhātam. Expressing and Experiencing Dawn Motifs in Indian Literature and Art, ed. by Lidia Sudyka
2006 Tantra and Viśiṣṭādvaitavedānta, ed. by Marzenna Czerniak-Drożdżowicz
2005 Love and Nature in Kāvya Literature, ed. by Lidia Sudyka

W przygotowaniu tom 17 (2015): Crossing over on Birds' Wings: Modern South Asian Literature in Local and Global Context, ed. Tatiana Dubyanskaya.

Recenzenci/Reviewers (2011-2014):

Piotr Balcerowicz (University of Warsaw), Imre Bangha (University of Oxford), Zbigniew Białas (University of Silesia), Giuliano Boccali (University of Milan), Johannes Bronkhorst (University of Lausanne),Yigal Bronner (The Hebrew University of Jerusalem), Heidrun Brückner (University of Würzburg), Maria Krzysztof Byrski (University of Warsaw), Rajendran Chettiarthodi (Calicut University), Gérard Colas (CNRS Paris), Sabrina Ciolfi (University of Milan), Alessandra Consolaro (University of Turin), Larry McCrea (University of Chicago), Theo Damsteegt (University of Leiden), Gavin Flood (University of Oxford), Jörg Gengnagel (Heidelberg University), Dominic Goodall (ÉFEO, Paris), Barbara Grabowska (University of Warsaw), Ute Hüsken (University of Oslo), Joanna Jurewicz (University of Warsaw), Klaus Karttunen (University of Helsinki),Thomas Kintaert (University of Vienna), Barbara Lotz (University of Würzburg), Marek Mejor (University of Warsaw), Monika Nowakowska (University of Warsaw), Cinzia Pieruccini (University of Milan), Tiziana Pontillo (University of Cagliari), Govindasvamy Rajagopal (University of Delhi), Marion Rastelli (Austrian Academy of Sciences in Vienna), Paweł Sajdek (Catholic University of Lublin), Francesco Sferra (Hamburg University), Shiva Prakash (Jawaharlal Nehru University), Danuta Stasik (University of Warsaw), Aleksandra Szyszko (University of Warsaw), Bożena Śliwczyńska (University of Warsaw), Herman Tieken (University of Leiden), Raffaele Torella (La Sapienza University, Rome), Anna Trynkowska (University of Warsaw), Jaroslav Vacek (Charles University, Prague), Eva Wilden (Hamburg University), Gyula Wojtilla (University of Szeged), Dominik Wujastyk (University of Vienna), Claus Peter Zoller (University of Oslo).