Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa


Małgorzata Gaszyńska-Magiera, Paweł Plichta
Od redaktorów

Anna Wolff‑ Powęska
Pamięć wyzwolona, pamięć zniewolona Kultura historyczna w procesie transformacji
Memory Liberated, Memory Enslaved. Historical Culture in the Process of Transformation

Jolanta Ambrosewicz‑Jacobs
Spotkania z Zagładą w Polsce
Encounters with the Holocaust in Poland

Sylwia Majdosz
Pamięć i trauma dziedziczona w Krajobrazie z dzieckiem Romana Grena, Oskarżam Auschwitz Mikołaja Grynb erga oraz Pensjonacie Piotra Pazińskiego
The Memory and Inherited Trauma in The Landscape with a Child by Roman Gren, I Accuse Auschwitz by Mikołaj Grynberg and The Guesthouse by Piotr Paziński

Robert Więckowski
Postpamięć krytyczna w narracjach potomków ocalonych z Szoa ( J. Dres, M. Grynberg, G. Rossenberg)
Critical Post‑memory in Narratives of the Offsprings of Holocaust Survivors (J. Dres, M. Grynberg, G. Rossenberg)

Marcin Chruściel
Procesualność postpamięci i jej reprezentacje w literaturze oraz sztuce współczesnej
Postmemory’s Processuality and Its Representations in Literature and Contemporary Art

Kamila Łapicka
Praca postpamięci w Kartografie Juana Mayorgi
The Effect of Postmemory in Juan Mayorga’s The Cartographer

Marta Kobiela‑ Kwaśniewska
Różne oblicza pamięci historycznej i jej społeczno‑polityczne uwarunkowania w dyskursie o przemocy frankistowskiej wobec dzieci republikańskich , z powieścią Mala gente que camina Benjamína Prady w tle
The Alternative Forms of the Historical Memory and Its Socio‑political Considerations in the Discourse about Franco’s Dictatorship Violence Against Republican Children Accompanied by the Novel Mala gente que camina by Benjamín Prado

Małgorzata Gaszyńska‑ Magiera
Przekład literacki jako postpamięć w podróży O warunkach recepcji polskich powieści o tematyce postpamięciowej w Hiszpanii
Literary Translation as Travelling Memory. On the Circumstances of the Reception of Polish Postmemorial Novels in Spain

Anna Gryglaszewska
Bezpowrotnie utracony raj? Konkwista Meksyku jako bolesny wstrząs w twórczości Carmen Boullosy
Irretrievably Lost Paradise? The Conquest of Mexico as a Painful Shock in the Works of Carmen Boullosa

Katarzyna Taczyńska
Obóz „Goli otok ” w relacji międzypokoleniowej. Przypadek filmu Goli Tihej K. Gudak
Goli Otok Prison Camp in the Intergenerational Relationship. The Case of Tiha Gudac’s Documentary Film Goli

Janina Hajduk‑Nijakowska
Rodzinna postpamięć Ślązaków
Family Postmemory of the People of Silesia

Agata Rejowska‑ Pasek, Zbigniew Pasek
Dyskurs żalu czy ulgi ? Wałbrzych w dwadzieścia lat po zamknięciu kopalń
The Discourse of Regret or Relief? Wałbrzych Twenty Years After the Closure of the Mines

Marta Hoffmann
W stronę Czarnobyla Postpamięć siłą napędową dla medykalizacji czy odwrotnie?
Towards Tchernobyl. Is Postmemory a Driving Force for Medicalization or Vice Versa?

Anna Duda
Czarnobyl w strefie postpamięci. O narracji przewodnickiej Aleksandra Siroty – „Mera" Prypeci
Chernobyl in the Postmemory Zone. The Guide Narration of Alexander Sirota – „the Mayor” of Pripyat

Jarosław Syrnyk
Postpamięć i świadkowie zastępczy a współczesne opisy tzw . konfliktu polsko‑ukraińskiego z okresu II wojny światowej
Postmemory and Substitute Witnesses in Contemporary Descriptions of the So-Called Polish-Ukrainian Conflict During the World War II

Małgorzata Abassy
Syberia w pamięci zesłańców i ich dzieci. Studium przypadku rodziny Żukowskich
Syberia in the Memories of the Polish Exiles. Case Study of the Zhukovsky Family

Celina Strzelecka
Mongolskie oblicza postpamięci
The Faces of Mongolian Postmemory